Poprawna pisownia

ostrożnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ostrorznie

Niepoprawna pisownia