Poprawna pisownia

ostrożnie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ostrożnie należy zapisywać przez ż. Jego pisownia uwarunkowana jest historycznie. Wywodzi się od staropolskiego słowa o(b)storžьnъ, w którym ówczesne ž utożsamiane jest z dzisiejszym ż.
Ostrożnie oznacza z rozwagą, dbałością o szczegóły, pieczołowitością. Odnosi się do czynności, które wykonywane są z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i przezornością.

Przykłady poprawnej pisowni

Dominik zawsze postępuje bardzo ostrożnie z innymi osobami i niełatwo zdobyć jego zaufanie.
Według Hanki, jeśli będziesz zachowywał się zbyt ostrożnie, nigdy nie osiągniesz dużego sukcesu.
Rozejrzał się ostrożnie wokół, obawiając się, że z pobliskich ciemnych uliczek ktoś może wyjść.


Niepoprawna pisownia

ostrorznie

Niepoprawna pisownia