Choć na pierwszy rzut oka poniższe wyrażenia można ze sobą pomylić (szczególnie w mowie, ponieważ brzmią identycznie), to nie wolno stosować ich zamiennie, gdyż wraz z zapisem zmienia się ich znaczenie. Aby nie popełnić błędu zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami oraz przykładami użycia w zdaniu, a w przypadku niejasności pozostaw swoje pytanie w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie trudni

Poprawna pisownia, znaczenie: nie trudni to zaprzeczony partykułą nie czasownik trudnić, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej. We współczesnej polszczyźnie występuje on najczęściej w połączeniu z zaimkiem zwrotnym się, tworząc formę: trudnić się. Jego znaczenie to: zajmować się czymś w celach zarobkowych, pracować przy lub w czymś. Zapis tego zwrotu motywuje reguła nakazująca rozłączny zapis nie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz na niego. Całymi dniami ogląda telewizję, niczym się nie trudni.
Mój tata chwilowo niczym się nie trudni – po wypadku przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Paweł całe wakacje spędza przy komputerze, niczym się nie trudni i w niczym nie chce mi pomóc.


Poprawna pisownia

nietrudni

Poprawna pisownia, znaczenie: nietrudni z kolei to zaprzeczony przymiotnik trudny, odmieniony w mianowniku oraz w wołaczu liczby mnogiej. Nietrudni oznacza: prości, niewymagający wysiłku. Wyrażenie to piszemy razem, w myśl obowiązującej w naszym języku zasady, nakazującej łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Nawet nie wiesz, jak bardzo cieszę się, że moi synowie są tacy nietrudni w wychowaniu.
Po urlopie macierzyńskim wróciłam już do pracy – dobrze, że moi szefowie są na tyle nietrudni, że nie robili mi problemów z uzyskaniem podwyżki.
Moi bracia zrobią dla mnie wszystko jeśli coś im ugotuję – pod tym względem są naprawdę nietrudni.