Poprawna pisownia

atencja

Poprawna pisownia, znaczenie: współcześnie atencją nazywamy uwagę, poważanie, czujność, baczenie, poświęcenie uwagi komuś lub czemuś. Kiedyś słowo oznaczało również szacunek, respekt, poważanie. W mowie potocznej atencja oznacza czyjąś uwagę – zwracanie uwagi na coś lub kogoś. Zastosowanie tego terminu jest identyczne jak w języku angielskim. Z kolei dawniej terminem tym określano okazywanie szczególnego szacunku czy też względów.
Wyraz ten jest wyrażeniem obcego pochodzenia. Język polski zapożyczył go z angielskiego, ten z kolei sięgnął po niego aż do łaciny (łac. attentio). Warto zapamiętać, że wyrazy, które w języku łacińskim występowały w rodzaju nijakim i kończyły się na -tio, po przejęciu przez polszczyznę przyjęły końcówkę -cja, czyli zaszła w nich oboczność t:c. Stąd też jedyną poprawną wersją zapisu omawianego terminu jest ta uwzględniająca spółgłoskę c.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowemu albumowi tej znanej piosenkarki należy się duża atencja.
Uczniowie z ogromną atencją chłonęli słowa nowego nauczyciela.
Jeśli zdarzyło wam się kiedyś cieszyć atencją to wspaniale, bo oznacza to, że ktoś darzył was wielkim szacunkiem.


Niepoprawna pisownia

atensja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

attencja

Niepoprawna pisownia