Niepoprawna pisownia

niezwykłom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezwykłą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zwykłom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zwykłą

Niepoprawna pisownia