Poprawna pisownia

zbiór

Poprawna pisownia, znaczenie: zbiór odnosi się przede wszystkim do matematycznego pojęcia, czyli zestawu podobnych cech, liczb, elementów, które są jasno zdefiniowane i dają się opisać za pomocą matematycznych zmiennych. Jest to pojęcie podstawowe tzw. teorii zbiorów i jedna z fundamentalnych teorii matematyki.
W życiu codziennym zbiór to zestaw elementów mających wspólną cechę, ich mnogość. Może oznaczać kolekcję. W rolnictwie odnosi się z kolei do plonów uzyskanych na przykład z pola lub sadu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ubiegłoroczny zbiór jabłek z naszego sadu był znacznie lepszy niż ten obecny. Mamy słaby rok.
Proszę, abyście na podstawie podanych cech, wyznaczyli jeden zbiór podobnych elementów.
Grzesiek, ten zbiór różnorodnych kości do gry jest fantastyczny. Chyba też zacznę je kolekcjonować.


Niepoprawna pisownia

zbiur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbjur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbjór

Niepoprawna pisownia