Oba opisane poniżej wyrażenia funkcjonują w języku polskim, oba wywodzą się również od tego samego słowa podstawowego. Nie należy jednak stosować ich zamiennie, gdyż stanowią jego odrębne postacie deklinacyjne. Rzeczownikiem źródłowym jest tutaj prezentacja, czyli wystawienie czegoś na pewnym forum, zapoznanie kogoś z kimś, a także – zestaw slajdów. Zapoznaj się z poniższymi przykładami i wyjaśnieniami, a unikniesz popełnienia błędu polegającego na użyciu słowa niepasującego do kontekstu zdania. Możesz też zadać naszej redakcji pytanie wykorzystując do tego sekcję komentarzy.

Poprawna pisownia

prezentacją

Poprawna pisownia, znaczenie: prezentacją to słowo bazowe odmienione w narzędniku liczby pojedynczej. Takie postacie deklinacyjne rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników oraz imiesłowów rodzaju żeńskiego powinny zawsze kończyć się głoską ą.

Przykłady poprawnej pisowni

prezentacją zamkniemy dzisiejszą konferencję.
Wykład wraz z prezentacją multimedialną przeprowadzi pani dyrektor naszego liceum.
Wraz z prezentacją nowego modelu smartfona odbędzie się również premiera nowych słuchawek bezprzewodowych tej marki.


Poprawna pisownia

prezentacjom

Poprawna pisownia, znaczenie: prezentacjom to forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Jak we wszystkich odmienionych w ten sposób rzeczownikach, wskazane jest tu zakończenie -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Na konferencji strasznie mi się nudziło, wykładom i prezentacjom nie było końca.
Doskonałym prezentacjom naszych uczniów zawdzięczamy poszerzenie swojej wiedzy o globalnym ociepleniu.
Prezentacjom poszczególnych prelegentów będą towarzyszyły odpowiedzi na pytania publiczności.