Poprawna pisownia

niektórzy

Poprawna pisownia, znaczenie: niektórzy to wyrażenie, które zawsze powinno być zapisywane łącznie. Stanowi wyjątek od reguły, która mówi, iż zaprzeczające nie zawsze piszemy oddzielnie od zaimków, przed którymi się znajduje. W tym przypadku jednak nie oraz którzy utworzyły zrost językowy w trakcie rozwoju polszczyzny, dlatego powinny być pisane łącznie.
Niektórzy odnosi się do wybranej grupy ludzi, która została wydzielona z większej populacji. Może wyrażać odmienność tej grupy w zachowaniu i poglądach.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektórzy ludzie nie potrafią się dobrze zachować, dlatego wolę unikać przebywania obok nich.
Niektórzy z nas byli zadowoleni z ostatniej lekcji historii, ale większość po prostu się na niej nudziła.
Niektórzy Polacy nie głosują w wyborach, ponieważ uważają, że żaden kandydat nie jest idealny.


Niepoprawna pisownia

nie którzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekturzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niektóży

Niepoprawna pisownia