Niepoprawna pisownia

nahalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nachalny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnikiem tym określamy kogoś natarczywego, natrętnego, kogoś, kto nam się narzuca i robi to w sposób przykry i zuchwały. Nachalnym nazwiemy również kogoś lub coś, co zbyt intensywnie oddziałuje na naszą świadomość i zmysły. Jest to zdecydowanie określenie o nacechowaniu negatywnym.
Powyższy wyraz należy zawsze zapisywać przez ch ze względu na jego etymologię. Przymiotnik ten wywodzi się bowiem od rosyjskiego określenia nachalnyj i najprawdopodobniej został przejęty przez Polaków podczas sowieckiej okupacji. Wyrazy zapożyczone z języka obcego zapisuje się tak, jak w formie oryginalnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Akwizytor był naprawdę nachalny – próbował sprzedać mi przedmioty, których wcale nie potrzebowałam.
Spotkałam się z nim wczoraj, ale był naprawdę nachalny, nalegał na kolejną randkę.
Mój kot jest bardzo nachalny, ciągle chce, abym go głaskała.