Niepoprawna pisownia

naracia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narracja

Poprawna pisownia, znaczenie: wypowiedź, której celem jest przedstawienie zdarzeń w określonym porządku (na przykład porządku chronologicznym).


Niepoprawna pisownia

narracia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naracja

Niepoprawna pisownia