Choć łudząco do siebie podobne, obie formy powinny być stosowane w różnych sytuacjach, ponieważ ich znaczenie nie jest takie samo. Co więcej, wymienne stosowanie obu wariantów będzie wiązało się z popełnieniem błędu ortograficznego, dlatego aby zawsze pisać poprawnie przestudiuj nasze definicje i przykłady a w razie gdyby nie rozwiały one wszystkich wątpliwości pamiętaj, że zawsze możesz zostawić swoje pytanie do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem

Poprawna pisownia

niezrozumiały

Poprawna pisownia, znaczenie: niezrozumiały to z kolei zaprzeczony przez słowo nie przymiotnik zrozumiały – czyli dający się zrozumieć, możliwy do zrozumienia, możliwy do wytłumaczenia lub też dający się wytłumaczyć. W większości przypadków sformułowanie to zapisujemy łącznie, w myśl reguły, która mówi, iż partykuła nie powinna być zapisywana razem z przymiotnikami w stopniu równym.
Wyjątkiem od powyższej zasady są sytuacje, gdy partykuła nie pełni funkcję wyraźnego zaprzeczenia dla tego przymiotnika, a w tej samej wypowiedzi znajduje się dla niego alternatywa. Wówczas wskazana jest pisownia rozłączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Sposób jego przekazu był dla mnie zupełnie niezrozumiały.
Choć napisany w języku, którym władam biegle, artykuł był dla mnie niemal niezrozumiały ze względu na liczne literówki.
Szybko i w niezrozumiały sposób próbował wytłumaczyć mi, na czym ma polegać moja praca, więc poprosiłam go o wyjaśnienia.


Poprawna pisownia

nie zrozumiały

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zrozumiały to czasownik zrozumieć, odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przeszłym, oraz zaprzeczony za pomocą partykuły nie. Zrozumieć to inaczej pojąć coś, zinterpretować coś, mieć świadomość mechanizmów zdarzeń, a także usłyszeć to, co zostało powiedziane. W języku polskim obowiązuje zasada nakazująca rozłączny zapis cząstki nie i osobowych form czasowników, stąd wyrażenie to zawsze zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tłumaczyła to w nie zrozumiały i jasny sposób, ale używając dziwnych skrótów myślowych i przecząc samej sobie.
Monolog ten był nie zrozumiały i zachęcający do pomocy fundacji, a pełen pustych przechwałek.
Choć tłumaczyłam im to równanie kilka razy, nie zrozumiały jego rozwiązania.
Dziewczyny chyba nie zrozumiały naszych wskazówek, bo siedzą teraz w innym barze.