Oba poniższe wyrazy, choć wyglądające i brzmiące nieco podobnie, oznaczają coś innego, dlatego nie można ich stosować wymiennie, a użycie słowa niepasującego do kontekstu zdania będzie błędem językowym. Aby uniknąć takich sytuacji zapoznaj się z naszymi definicjami i przykładami, a w razie wątpliwości pozostaw swoje pytanie w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

ziem

Poprawna pisownia, znaczenie: ziem to rzeczownik ziemia, odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Ziemią nazywamy trzecia planetę pod względem oddalenia od Słońca (wówczas rzeczownik ten musi być zapisany wielką literą). Mówimy tak również na warstwę piasku, gleby czy też próchnicy, tworząca powierzchnię lądu, powierzchnię, po której poruszają się ludzie, a także na teren, który jest czyjąś własnością oraz (w mowie potocznej) podłogę.

Przykłady poprawnej pisowni

Na terenie tych ziem dawniej toczyły się liczne bitwy.
Nie mogę zapomnieć ziem, które widziałam podczas wycieczki na Ukrainę.
To właśnie z uprawy tych ziem moi dziadkowie dorobili się całego swojego majątku.


Poprawna pisownia

zjem

Poprawna pisownia, znaczenie: zjem to czasownik zjeść (aspekt dokonany od bezokolicznika zjadać) odmieniony w czasie przyszłym prostym, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jego znaczenie to: połknąć jako pokarm.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyjadę do Ciebie jak tylko zjem obiad.
Obiecałam jej, że zjem niewielki obiad, bo na kolację wybieramy się do restauracji.
Robisz pierogi? To świetnie, z przyjemnością zjem kilka!