Niepoprawna pisownia

dyslekcja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dysleksja

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie dysleksja zawsze zapisujemy przez s, o czym świadczy etymologia tego słowa. Zostało ono zapożyczone z łaciny i składa z przedrostka dys- (w języku łacińskim określano tak brak czegoś), tematu -lek- (wywodzącego się od wyrazu logos – łac. słowo) oraz końcówki pochodzącej od rzeczownika lexis, którym w łacinie określano naukę. Dysleksja to rodzaj zaburzeń w nauce czytania, pisania czy liczenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Psycholog powiedział mi, że syn po prostu potrzebuje nieco więcej czasu na naukę, nie jest to dysleksja.
Specjalista szybko zorientuje się, czy problemy z nauką Marka to dysleksja czy zwykłe lenistwo.
Przyczyną słabych wyników w nauce mojej córki okazała się być dysleksja.


Niepoprawna pisownia

dyzleksja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dyslekzja

Niepoprawna pisownia