Niepoprawna pisownia

co miesięczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

comiesięczny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie comiesięczny należy zawsze zapisywać razem. Obowiązuje w tym przypadku reguła, która mówi, iż przyimek co należy zapisywać łącznie ze wszystkimi określeniami czasu.
Comiesięczny oznacza zdarzenie, które powtarza się regularnie każdego miesiąca. Można odnosić się także do czasopisma, które ukazuje się raz na miesiąc.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę zapłacić comiesięczny czynsz za wynajęte biuro oraz wszystkie media, z których korzystam.
Comiesięczny przegląd sportowy to ulubione pismo mojego ojca, pasjonującego się koszykówką.
Wczoraj ukazał się comiesięczny raport, dotyczący poziomu zadowolenia naszych klientów.


Niepoprawna pisownia

comjesięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

comiesienczny

Niepoprawna pisownia