Niepoprawna pisownia

nie zależnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezależnie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niezależnie należy zapisywać łącznie. Jest to przysłówek w stopniu równym, a zgodnie z zasadami polszczyzny określenia takie zawsze muszą występować łącznie z przeczeniem.
Niezależnie oznacza, że jakieś zadanie jest wykonywane bez względu na określone okoliczności czy warunki. Nie ma powiązania z czymś innym.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezależnie od tego, jaka będzie pogoda, wybierzemy się w ten weekend do lasu na grzyby.
Gdybym wszystko robił niezależnie od ciebie, na pewno skończyłbym to już dawno temu.
Kasia była pewna, że niezależnie od jej decyzji, konsekwencje będą poważne i nieprzyjemne.


Niepoprawna pisownia

nie zalerznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalerznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalesznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zalesznie

Niepoprawna pisownia

link