Niepoprawna pisownia

niezprawiedliwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawiedliwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sprawiedliwi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zprawiedliwi

Niepoprawna pisownia