Niepoprawna pisownia

skrucić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skrócić

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo skrócić oznacza podjęcie takich działań, które sprawią, że dana chwila będzie trwała mniejszą ilość określonych jednostek czasu, na przykład minut, godzin czy dni. Odnosi się także do obcinania czegoś albo innych działań, które powodują, że coś ma mniejszą długość.
Skrócić należy pisać przez ó, co wynika z zasady wymiany samogłosek w wyrazach pokrewnych. W tym przypadku jest to słowo skracać, w którym następuje wymiana ó na a. Taka wymiana potwierdza, że zapis przez ó jest poprawny.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałabym skrócić te firanki, żeby nie ciągnęły się po podłodze, ale nie wiem, gdzie jest krawcowa.
Mogłabyś pomóc mi skrócić włosy? Nie lubię takich długich, a przez pandemię fryzjer jest zamknięty.
Chciałabym skrócić trochę czas oczekiwania na przesyłkę, ale nie mam pomysłu, jak to zrobić.