Niepoprawna pisownia

pandemi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pandemii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pandemia, którego odmieniona forma to pandemii, oznacza epidemię choroby, która objęła sobą bardzo dużą populację na rozległym obszarze. Może dotyczyć na przykład całego kontynentu lub świata.
Pandemii należy zapisywać przez ii ponieważ jest wyrazem zapożyczonym z greki, gdzie oznacza cały lud. Wyraz ten w języku polskim w mianowniku kończy się na -ia, które następuje po spółgłosce wargowej m. Zgodnie z zasadami polszczyzny, tego typu słowa muszą być odmienione poprzez wykorzystanie -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol obawiał się, że podczas pandemii jego firmę spotka kryzys i nie będzie w stanie spłacać kredytów.
Nigdy sobie nie wyobrażała, że będzie żyła w czasie tak długiej i strasznej pandemii, jak obecnie.
Podczas pandemii pozamykano wszystkie restauracje i hotele, co spowodowało ich kryzys.


Niepoprawna pisownia

pandemji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pantemii

Niepoprawna pisownia