Poprawna pisownia

gimbus

Poprawna pisownia, znaczenie: gimbus to rzeczownik, używany głównie w języku potocznym do określenia specyficznego rodzaju ucznia. Jest to termin nacechowany typowo negatywnie. Dawniej określenia tego używano w stosunku do autobusu szkolnego, który dowoził dzieci do szkoły, a jeszcze do niedawna – w stosunku do dziecka w wieku 13-16 lat.
Omawiany wyraz jest połączeniem dwóch słów: gim- (czyli skrótu od wyrazu gimnazjum) oraz -bus (skróconego słowa autobus). Nietrudno zatem zauważyć, iż to wersja gimbus jest poprawna, gdyż jej końcówka wygląda dokładnie tak jak skrót od słowa autobus, również kończącego się na s. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że we współczesnej polszczyźnie zdecydowanie więcej wyrazów kończy się na bezdźwięczne s niż na dźwięczne z.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak typowy gimbus, nie interesuje się niczym poza swoim nowym smartfonem.
Dziś młodzież musiała dotrzeć do szkoły samodzielnie – gimbus zepsuł się po drodze.
Dyskietka? Myślisz, że ten gimbus wie, do czego to służyło?


Niepoprawna pisownia

gimbuz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimbóz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimbós

Niepoprawna pisownia