Jedynym poprawnym zapisem wyrażenia nie da jest zapis rozdzielny. Pisownia łączna jest błędem językowym niezależnie od tego, jaki jest kontekst zdania.

Niepoprawna pisownia

nieda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie da

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, którym w języku polskim określamy niemożliwość wykonania jakiejś czynności czy zrealizowania działania, brak czyjegoś pozwolenia na coś, ale także przekazujemy informację o braku podania czy wręczenia komuś czegoś. W połączeniu z zaimkiem zwrotnym się powstaje również zwrot nie dać się, mówiący o uniemożliwieniu pokonania się przez kogoś lub przez coś lub o tym, że dana osoba nie ulegnie czy nie da się oszukać. Zbudowany jest poprzez połączenie partykuły nie z czasownikiem dać odmienionym w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym. Warto zapamiętać, że zwrot nie da się, który połączymy z bezokolicznikiem nie będzie posiadał czasu przyszłego i wszystkie zdania tworzone z tym wyrażeniem powstają w czasie teraźniejszym. Określenie nie da w języku polskim zawsze należy zapisywać rozłącznie. Uzasadnia to reguła mówiąca, iż nie z czasownikami piszemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czasem mam wrażenie, że nie da się z Tobą porozmawiać jak z osobą dorosłym.
Mam nadzieję, że będzie dzielny i nie da się przeciwnikowi.
Pokłóciliśmy się z Adamem, więc pewnie nie da mi jutro spisać zadań z matematyki.