Niepoprawna pisownia

wąhać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wąchać

Poprawna pisownia, znaczenie: wąchać to czasownik, który prawdopodobnie wywodzi się z języka staropolskiego. Sto lat temu został umieszczony w „Ilustrowanym Słowniku Języka Polskiego„, autorstwa Michała Arcta. Bardzo trafnie wyjaśniałoby to jego pisownię – wyraz wąchać należy zawsze zapisywać przez ch w związku z tym, że jest to wyraz rodzimego pochodzenia. W języku polskim wyraz ten ma kilka znaczeń. Przede wszystkim czasownik wąchać oznacza rozpoznawanie zapachu przy użyciu węchu, podczas wdychania nosem powietrza. Niekiedy określa się nim również narkotyzowanie się oparami rozpuszczalników czy też kleju. W literaturze możemy również napotkać użycie czasownika wąchać jako określenie na podstępne zdobywanie informacji, na przykład przez szpiega.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie musiał wąchać długo – jeden oddech wystarczył, by domyślił się, że róże w ogrodzie już zakwitły.
Jej przeszłość wyglądała dość mrocznie, gdyż przez wiele lat była uzależniona od wąchania kleju.
Dziwnym trafem trener przeciwnej drużyny wywąchał informacje o naszej taktyce.


Niepoprawna pisownia

wąhadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wąchadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wonchać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wonhać

Niepoprawna pisownia