Niepoprawna pisownia

niezportowo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesportowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sportowo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.