Poprawna pisownia

za wiele

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie za wiele należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, w którym przyimek za łączy się z liczebnikiem nieokreślonym wiele. Tego typu połączenia w polszczyźnie zawsze piszemy oddzielnie.
Za wiele oznacza, że czegoś jest zbyt dużo w porównaniu do tego, co jest przewidziane normą.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamy za wiele tych białych elementów, a brakuje czerwonych i czarnych. Kto robił zamówienie?
Mateusz miał ostatnio za wiele na głowie, dlatego zapomniał o urodzinach swojej dziewczyny.
W domu nie było za wiele do zrobienia, dlatego Kamila zdecydowała się wyjść na spacer.


Niepoprawna pisownia

zawiele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zawjele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wjele

Niepoprawna pisownia