Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie zawsze oznacza, że jakieś wydarzenie rozgrywa się tylko czasami, nie powtarza się w każdej, podobnej sytuacji czy każdego dnia. Synonimami mogą stać się od czasu do czasu, czasem.
Nie zawsze jest wyrażeniem pisanym rozłącznie. Występujące w nim zawsze to przysłówek, który nie pochodzi od przymiotnika, dlatego obowiązuje w jego przypadku zasada, że partykułę nie zapisuje się osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zawsze jest dobrze, czasem dzieją się przykre rzeczy, dlatego musisz być na to przygotowany.
Nie zawsze mieli tyle pieniędzy, dopiero ostatnio udało im się dorobić, bo dobrze zainwestowali.
Wiedziała, że nie zawsze może na niego liczyć, więc starała się być jak najbardziej samodzielna.


Niepoprawna pisownia

nie za wsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zafsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezafsze

Niepoprawna pisownia