Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia