Niepoprawna pisownia

nie obecna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobecna

Poprawna pisownia