Niepoprawna pisownia

nie obecna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobecna

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieobecna składa się z przymiotnika i partykuły nie. W przypadku takich połączeń zgodnie z zasadą ortografii słowo nieobecna należy zawsze pisać łącznie. Przymiotnik nieobecna jest odmienny przez rodzaje, przypadki i liczby. Forma ta jest odpowiedzią na pytanie mianownika kto? co? I wołacza o! Jest rodzaju żeńskiego i występuje w liczbie pojedynczej.
Słowo nieobecna odnosi się do osoby, której nie ma i często nie jest znane jej miejsce pobytu. Można również powiedzieć tak o osobie zmarłej lub o takiej, która pogrążona jest w myślach.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego na liście obecności widnieje pani Nowak, przecież jest dzisiaj nieobecna, kto z państwa dopuścił się oszustwa i podpisał się za nią?
Szkoda, że Marysia jest dzisiaj nieobecna w przedszkolu, nie mogła się doczekać zbierania żołędzi, a właśnie dzisiaj idziemy na spacer i będziemy ich szukać.
Michalina powiedz proszę co się stało, przecież widzę, że coś jest nie tak, co chwilę ocierasz łzy, a myślami jesteś nieobecna.