Niepoprawna pisownia

uledz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ulec

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie to zawsze zapisujemy przez c. Próby niepoprawnej pisowni przez dz wynikają wyłącznie z błędnej artykulacji, w której zachodzi niepotrzebne udźwięcznienie końcówki wyrazu.
Jest to czasownik dokonany, którego formą podstawową jest wyraz ulegać. Używamy go, kiedy chcemy przekazać, że ktoś poddał się czyimś namowom lub wpływom i zmienił się lub swoje zachowanie, czy też dał emocjom lub uczuciom zawładnąć swoim zachowaniem. Dodatkowo terminem tym można nazwać porażkę w dyskusji, meczu lub konkursie.
Ciekawostka: Często popełnianym błędem językowym jest łączenie tego wyrazu z rzeczownikami nacechowanymi pozytywnie, na przykład: ulec poprawie. Należy pamiętać, że po określeniu ulec poprawnie powinny występować jedynie rzeczowniki o wydźwięku negatywnym, gdyż takie było jego pierwotne przeznaczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Udało mi się nie ulec sugestiom kolegów i nie pić alkoholu dzień przed egzaminem.
Po wielu sugestiach rodziców postanowił ulec ich namowom i jako kierunek studiów wybrać stomatologię.
Przeciwnik miał niepodważalne argumenty – nie sposób było nie ulec mu w tej debacie.