Niepoprawna pisownia

niezastompiony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezastąpiony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezastąpjony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zastąpiony

Niepoprawna pisownia