Niepoprawna pisownia

tszeba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeba

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo trzeba kwalifikowane jest, jako czasownik niewłaściwy (predykatyw) co oznacza, że pełni funkcję czasownika, ale nie ma końcówek fleksyjnych. Nie łączy się również z podmiotem w mianowniku i dlatego jest odmieniane tylko przez tryby i czasy. W związku z tym, że bezpośrednio po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w należy pisać rz, to poprawnie piszemy – trzeba. Forma tszeba jest błędem ortograficznym.
Trzeba oznacza jakiś przymus, coś koniecznego. Wyrazy bliskoznaczne: potrzeba, należy, musieć, należałoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Na rozmowę kwalifikacyjną o pracę dobrze jest nie tylko ubrać się elegancko, ale koniecznie też trzeba zachowywać się profesjonalnie i grzecznie.
Jeżeli myślisz o tak trudnych studiach, jak medycyna to niestety trzeba się uczyć wzorowo przez całe liceum i zdać maturę na samych piątkach.
Zanim wpędziłeś się w spiralę długów to trzeba było o tym pomyśleć wcześniej i nie brać tyle kredytów jednocześnie.


Niepoprawna pisownia

tżeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeba

Niepoprawna pisownia