Niepoprawna pisownia

iniciały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

inicjały

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo inicjały powinno być zapisywane przez j. Jest to słowo zaczerpnięte z łaciny (initiale), które zostało spolszczone na podstawie fonetycznego brzmienia oryginału. Z tego względu pojawiła się w nim litera j, która powinna być zawsze zachowana.
Inicjały to skrótowa wersja imienia i nazwiska, składająca się zazwyczaj tylko z pierwszej litery i kropki. Jest to także pierwsza, wersalikowa litera, rozpoczynająca akapit tekstu. Zazwyczaj jest bogato ozdobiona, kolorowa i większa od pozostałych liter.

Przykłady poprawnej pisowni

Inicjały są często wykorzystywane do skrótowego podpisania listu, wiadomości lub choćby krótkiej notki.
Inicjały, rozpoczynające pierwsze akapity dawnych tekstów, są zawsze bardzo ozdobne.
Jej inicjały były takie same, jak jej brata, przez co zawsze podpisywali się pełnym imieniem.