Niepoprawna pisownia

unas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

u nas

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy zwrot zaliczamy do wyrażeń przyimkowych. Językoznawcy nazywają tak połączenia przyimków z innymi częściami mowy, takimi jak: rzeczowniki, liczebniki, zaimki czy przysłówki. Sformułowanie u nas tworzy przyimek u oraz zaimek osobowy nas. Oznacza on: w naszym mieszkaniu, u osób mówiących.
Wyrażenie to należy zawsze zapisywać osobno. W języku polskim istnieje zasada, która mówi, że większość wyrażeń przyimkowych powinna być zapisywana rozdzielnie i ma ona zastosowanie również w tym przypadku.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli chcesz, to możemy zobaczyć się u nas, my z kolei wpadniemy do Ciebie innym razem.
Trwający u nas remont przeciąga się już drugi miesiąc, to bardzo uciążliwe.
Chwilowo pomieszkuje u nas moja mama, więc pokój gościnny jest zajęty.