Niepoprawna pisownia

nie karany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekarany

Poprawna pisownia, znaczenie: niekarany odnosi się do mężczyzny, który nigdy nie był sądownie ukarany za popełnienie przestępstwa.
Słowo to należy pisać łącznie. Potwierdza to reguła języka polskiego, która mówi, że każdy przymiotnik z zaprzeczającym go nie należy pisać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Zbyszek był niekarany aż do popełnienia tamtego przestępstwa w ubiegłym roku.
Tomek jest niekarany, dlatego łatwo dostał posadę kierownika w policyjnym laboratorium.
Na stanowisko menadżera poszukiwany jest człowiek odpowiedzialny i niekarany.