Niepoprawna pisownia

do okoła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dookoła

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

dokoła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do koła

Niepoprawna pisownia