Niepoprawna pisownia

do okoła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dookoła

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dookoła oznacza pewien odcinek drogi, biegnący wzdłuż czyjegoś dom, innego obiektu lub przedmiotu. Może odnosić się także do rzeczy, które znajdują się wokół innych rzeczy, otaczają je. Oznacza poruszanie się wokół czegoś.
Słowo dookoła należy zapisywać łącznie, ponieważ łączy ono w sobie przedrostek do- i słowo około. Połączenia wyrazów z przedrostkami, które nadają im nowe znaczenie, zawsze muszą być zapisywane razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozejrzał się dookoła, sprawdzając, czy w najbliższej okolicy nie pojawił się ktoś z jego wrogów.
Musimy pójść dookoła tego dużego budynku, ponieważ żadne przejście nie prowadzi przez jego wewnętrzne podwórko.
Poruszała się tanecznym krokiem, roztaczając dookoła cudowną, delikatną woń drogich perfum.

Poprawna pisownia

dokoła

Poprawna pisownia, forma poprawna, o znaczeniu tożsamym z dookoła, obie formy można stosować zamiennie.


Niepoprawna pisownia

do koła

Niepoprawna pisownia