Obie formy zapisu stwierdzenia tyczącego się czwartku są formalnie poprawne, a ich znaczenie jest tożsame – identyczne, choć różnią się popularnością i częstością występowania. Można je stosować wymiennie ale rekomendujemy popularniejszą formę „w czwartek„.

Poprawna pisownia

w czwartek

Poprawna pisownia, wersja popularniejsza, zalecana.


Poprawna pisownia

we czwartek

Poprawna pisownia, wersja mniej powszechnie występująca.


Niepoprawna pisownia

weczwartek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wczwartek

Niepoprawna pisownia