Obie formy zapisu stwierdzenia tyczącego się czwartku są formalnie poprawne, a ich znaczenie jest tożsame – identyczne, choć różnią się popularnością i częstością występowania. Można je stosować wymiennie ale rekomendujemy popularniejszą formę w czwartek. Określenia te służą do opisu sytuacji, które wydarzyły się lub wydarzą w czwarty dzień tygodnia.

Poprawna pisownia

w czwartek

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: w czwartek jest formą bardziej rozpowszechnioną i zgodną z ogólnymi zasadami języka polskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

W czwartek byłem u dentysty z moim synem, który na szczęście zachowywał się grzecznie.
Nie wiem, czy będę mógł odwiedzić cię akurat w czwartek, ponieważ tego dnia pracuję do późna.
Marek i Basia zapowiedzieli, że przyjadą w czwartek i zostaną aż do niedzieli wieczorem.


Poprawna pisownia

we czwartek

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: we czwartek to forma oboczna, uwarunkowana tradycjami, ale dopuszczona do użycia.

Przykłady poprawnej pisowni

Poszedłem tam we czwartek, ale okazało się, że mają zamknięte z powodu panującej pandemii.
Test z gramatyki napiszemy we czwartek, dzięki czemu oddam wam wyniki już w poniedziałek.
Zamierzam przygotować wszystko we czwartek, ponieważ w piątek wyjeżdżamy na wycieczkę.


Niepoprawna pisownia

weczwartek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wczwartek

Niepoprawna pisownia