Poprawna pisownia

drugie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drógie

Niepoprawna pisownia