Niepoprawna pisownia

z pod

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spod

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia tego przyimka niekiedy nastręcza bardzo wiele trudności. Należy jednak zapamiętać, że w czasach współczesnych zasady pisowni polskiej dopuszczają jedynie zapis łączny z przedrostkiem s. Co ciekawe, do roku 1936 prawidłową formą zapisu powyższego wyrazu było z pod. Dopiero przeprowadzona w tym roku reforma ortograficzna zmieniła reguły obowiązujące w polszczyźnie i nakazała, by przedrostkiem stało się s i by przyimki z nim pisane były razem.
Spod ma wiele znaczeń. Możemy używać go jako wyrazu komunikującego o ruchu lub działaniu z miejsca położonego niżej lub głębiej niż opisywany rzeczownikiem obiekt, o przybywaniu lub pochodzeniu z miejsca położonego w pobliżu większej miejscowości (na przykład spod Lublina) lub też o spoglądaniu, przyglądaniu się pod czymś, co mamy nad oczami, na głowie. Co więcej, używamy go, by przekazać informację o podleganiu pod jakiś znak zodiaku, ale także o podleganiu pod wspólną władzę lub też o wyzwoleniu się z zakresu jakichś lub czyichś oddziaływań.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyjechał do mnie aż spod zachodniej granicy – to musi być miłość.
Dzieci nieufnie przyglądały się gościom spod jednakowych czapek z daszkiem.
Przeraziłam się, bo zobaczyłam wydobywający się spod telewizora dym.


Niepoprawna pisownia

zpod

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pot

Niepoprawna pisownia