Poprawna pisownia

bezsporna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besporna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bessporna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sporna

Niepoprawna pisownia