Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy w zdaniu z intencją zwrócenia uwagi na to, co jest naszym zdaniem najważniejsze. Jest to przykład wyrażenia przyimkowego, które zgodnie z zasadami ortografii zapisujemy rozłącznie. „Rz” w słowie „przede” wynika natomiast z tego, że następuje po literze „p” i związanej z tym reguły pisowni. Synonimami przede wszystkim są głównie i w szczególności.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja mama jest z Warszawy, tata z Lublina, dlatego nie jestem związany z żadnym konkretnym miastem, czuję się przede wszystkim Polakiem.
Całą sobotę spędziliśmy w Krakowie w Krakowie, gdzie przede wszystkim zwiedziliśmy Wawel.
Przede wszystkim wyśpij się przed jutrzejszym egzaminem – dalsza nauka w środku nocy nie jest dobrym pomysłem.


Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia