Zarówno wyrażenie kąpanie jak i kompanie funkcjonują w słowniku języka polskiego, jednak pomimo zbliżonej do siebie wymowy i zapisu oznaczają zupełnie coś innego, dlatego też błędem będzie ich zamienne używanie. Poznaj różnice pomiędzy tymi słowami poprzez lekturę definicji i przykładów, które przygotowała nasza redakcja. Jeśli po ich lekturze nadal nie masz pewności, której formy użyć nie wahaj się zadać swojego pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

kompanie

Poprawna pisownia, znaczenie: kompanie to z kolei rzeczownik kompania, odmieniony w mianowniku liczby mnogiej. Kompania to inaczej grupa ludzi, którzy spędzają wspólnie czas, ale również kupieckie stowarzyszenie zawiązane do prowadzenia handlu zagranicznego, natomiast w żargonie wojskowym określa się w ten sposób jednostkę wojskową lub policyjną, która składa się z kilkudziesięciu żołnierzy będących pod dowództwem młodszego oficera.

Przykłady poprawnej pisowni

W najbliższy weekend kolejne kompanie zakończą etap szkolenia specjalistycznego.
Od początku 2019 roku nielegalne kompanie drwali wykazały się w swych działaniach szczególną drapieżnością.
W skupie butelek po piwie mają pomóc same kompanie piwowarskie.


Poprawna pisownia

kąpanie

Poprawna pisownia, znaczenie: kąpanie to rzeczownik odczasownikowy, utworzony od bezokolicznika kąpać. Czasownik ten oznacza: zanurzyć daną osobę w wodzie w celu umycia jej albo w celach leczniczych, a także zanurzyć jakiś przedmiot w cieczy w celu pokrycia go czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Kąpanie się w czystym jak łza jeziorze to najprzyjemniejsze wspomnienie z tegorocznych wakacji.
Z czasów dziecięcych najmilej wspominam kąpanie się w rzece przepływającej obok domu dziadków.
Niestety, w tym roku kąpanie się w rzece jest zakazane ze względu na duże zanieczyszczenie wody.