Niepoprawna pisownia

nieza ładne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za ładne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie załadne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaładne

Niepoprawna pisownia