Niepoprawna pisownia

nie do trzymania

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w znaczeniu czegoś nieprzeznaczonego do trzymania, przykład: To służy do oparcia, nie do trzymania.


Poprawna pisownia

niedotrzymania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dotrzymania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo trzymania

Niepoprawna pisownia