Poprawna pisownia

minął

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym, forma czasownika mijać. W języku polskim określamy nim przechodzenie, przejeżdżanie, przemieszczanie się obok czegoś lub kogoś, zakończenie jakiegoś trwającego wcześniej wydarzenia, możemy go również użyć, by poinformować rozmówcę, że przestaliśmy coś odczuwać, na przykład ból, czy emocję.
Poprawną formą zapisu powyższego wyrażenia jest wyłącznie ta z uwzględnieniem ą. Błędy w pisowni mogą być wywołane niedokładną artykulacją, kiedy to nosowa głoska ą przechodzi w ustne, łatwiejsze dla nas do wymówienia o.

Przykłady poprawnej pisowni

Minął mnie dziś na ulicy, nie zaszczycając mnie nawet spojrzeniem.
Dopiero po zażyciu kilku tabletek ból zmniejszył się, a później minął zupełnie.
Dobrze, że minął już ten czas, kiedy robiłam wszystko tak, jak sobie tego życzył.


Niepoprawna pisownia

minoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mineł

Niepoprawna pisownia