Zarówno słowo nieprawda, jak i nie prawda, może być zapisane poprawnie. Ich wykorzystanie zależy jednak od kontekstu i należy je stosować zgodnie z nim.

Poprawna pisownia

nie prawda

Poprawna pisownia, znaczenie: nie prawda wykorzystywane jest wyjątkowo w języku polskim. Podkreśla sytuację, w której coś nie jest prawdą i ma na celu uwydatnienie różnicy pomiędzy dwiema sytuacjami. Oznacza, że dana sytuacja nie jest prawdziwa i kontrastuje ją z inną, wymagając przy tym uzupełnienia kolejnym zdaniem.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie prawda, ale zwykły kłamstwo, w które i tak nikt ci nie uwierzy, więc przestań się tak wykręcać.
Wyobraź sobie, że to nie prawda, tylko oszustwo, a będziesz wiedział, jak mogła się poczuć.
Gdyby to była nie prawda, tylko kłamstwo, na pewno szybko wyszłoby na jaw, co się zdarzyło.


Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieprawda jest zapisywane zgodnie z zasadą, że w języku polskim połączenie partykuły nie z rzeczownikami piszemy razem. Oznacza, że coś jest nieprawdą, określa stan i nie wymaga doprecyzowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Ja akurat wiem, że to zwyczajna nieprawda, dlatego nie powinieneś wierzyć we wszystkie jej słowa.
Wyobraź sobie, że wszystko, co znasz w swoim życiu, to jedna wielka nieprawda. Jak byś się czuł?
Kiedy dowiedziała się, że to nieprawda, obraziła się na niego i nie chciała więcej do niego odezwać.


Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia