Nieprawda to innymi słowy brak zgodności z rzeczywistością, fałsz. Poprawna w tym wypadku jest wyłącznie pisownia łączna.

Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozdzielny „nie prawda” może być poprawny w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: „Nie prawda, lecz fałsz”.


Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia