Nieprawda to innymi słowy brak zgodności z rzeczywistością, fałsz. Poprawna w tym wypadku jest wyłącznie pisownia łączna.

Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia