Poprawna pisownia

niestanowiące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestanowionce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie stanowiące

Niepoprawna pisownia