Oba opisane poniżej sformułowania funkcjonują w słowniku języka polskiego, jednak pomimo bardzo zbliżonego brzmienia, ich znaczenia różnią się. Zapoznaj się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami i przykładami użycia w zdaniu każdego z wariantów, a z pewnością unikniesz popełnienia błędu językowego. Pamiętaj też, że w razie niepewności masz możliwość zadawania pytań językowych w sekcji komentarzy pod tekstem.

Poprawna pisownia

odział

Poprawna pisownia, znaczenie: odział to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim i w czasie przeszłym, czasownik odziać, będący z kolei aspektem dokonanym od wyrazu odziewać. Jego znaczenia to: założyć coś na siebie lub też ubrać kogoś w coś. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż czasownik ten wychodzi już z użycia i stosowany jest coraz rzadziej.

Przykłady poprawnej pisowni

Za lekko się odział, jestem pewna, że się przeziębi.
Kochana, sprawdź proszę, czy tata odpowiednio ciepło odział dzieci.
Wiedział, że czeka go cały dzień na mrozie, więc odział gruby kożuch.


Poprawna pisownia

oddział

Poprawna pisownia, znaczenie: oddział to z kolei rzeczownik, za pomocą którego określamy grupę ludzi, będącą częścią pewnej formacji, odrębną i samodzielnie działającą część jakiejś organizacji lub urzędu, a także (w żargonie geologów) jednostkę chronostratygraficzną dziejów Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

Oddział kardiologiczny znajdzie pan na trzecim piętrze.
Od początku kolejnego miesiąca kolejny oddział w naszym szpitalu zostanie zamknięty.
Na pogrzebie dwóch żołnierzy oddział wojska oddał salwę honorową.