Niepoprawna pisownia

półgodziny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pół godziny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pół godziny należy zawsze zapisywać rozłącznie. Zgodnie z zasadami polszczyzny określenie czasu, w którym dokładnie podejmiemy ilość godzin (w tym przypadku pół) piszemy rozłącznie: najpierw liczebnik potem odmienione słowa godzina.
Pół godziny oznacza okres czasu trwający 30 minut.

Przykłady poprawnej pisowni

Wystarczyło mu pół godziny, aby zdobyć aż dziesięć punktów przewagi nad przeciwnikiem.
Przyjdę za pół godziny i mam nadzieję, że do tego czasu wszystko będzie już gotowe.
W ciągu pół godziny muszę napisać krótkie sprawozdanie, więc proszę o zachowanie ciszy.


Niepoprawna pisownia

puł godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułgodziny

Niepoprawna pisownia