Poprawna pisownia

niewyspania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyspania

Niepoprawna pisownia