Niepoprawna pisownia

koordynatów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

koordynat

Poprawna pisownia, znaczenie: koordynat to w języku polskim forma dopełniaczowa liczby mnogiej pochodząca od rzeczownika koordynata. Jej zapis budzi niekiedy dużo wątpliwości ze względu na fakt, że odmiana podobnie brzmiących rzeczowników może sugerować błędną deklinację (np. rabat – rabatów, ale koordynatakoordynat). Absolutnie nie należy się jednak nią sugerować, gdyż koordynat to jedyny poprawny zapis, wyraz koordynatów w języku polskim po prostu nie istnieje. Rzeczownik koordynata to inaczej namiar, współrzędna – opisuje on każdą pojedynczą liczbę, określającą położenie danego punktu: czy to w konkretnym układzie współrzędnych, czy też w przestrzeni lub na płaszczyźnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez odpowiednich koordynat, nie sposób nawigować statkiem, szczególnie na wodach płytkich lub bogatych w skały.
Pilot z przerażeniem odkrył, że nie posiada prawidłowych koordynat, gdyż komunikacja z wieżą zawiodła.
Żołnierz dokładnie przyglądał się mapie, starając się zapamiętać położenie wszystkich koordynat, oznaczonych przez dowódcę.