Niepoprawna pisownia

koordynatów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

koordynat

Poprawna pisownia