Poprawna pisownia

żyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzyć

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawniej, obecnie regionalnie: dupa.