Wyraz niewyspana poprawnie zapisuje się w języku polskim zawsze łącznie, a kontekst zdania nie ma wpływu na pisownię – tj. zapis rozdzielny jest błędem językowym.

Poprawna pisownia

niewyspana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyspana

Niepoprawna pisownia