Poprawna pisownia

niepicie

Poprawna pisownia, znaczenie: niepicie jest wyrażeniem złożonym z rzeczownika – picie i partykuły nie. Obowiązująca w języku polskim reguła ortograficzna mówi, że partykułę nie z rzeczownikami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepicie odpowiedniej ilości płynów jest szkodliwe dla zdrowia.
Niepicie alkoholu w żadnej sytuacji oznacza całkowitą abstynencję.
Niepicie piwa spowolni lub wyeliminuje powstanie okazałego brzuszka.


Poprawna pisownia

nie picie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkiem od pisowni łącznej jest sytuacja, gdy w zdaniu podkreślamy przeciwieństwo, wtedy dopuszczalna jest pisownia rozłączna partykuły nie z rzeczownikiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie picie, ale konkretne jedzenie jest mi teraz najbardziej potrzebne.
Podaj mi proszę nie picie, ale stojące w lodówce umyte owoce leśne.
Kup w sklepie wodę mineralną, nie picie gazowane, które szkodzi zdrowiu.