Niepoprawna pisownia

co dzienny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

codzienny

Poprawna pisownia, znaczenie: codzienny oznacza, że coś dzieje się każdego dnia, regularnie. Może także oznaczać, że coś jest zwykłe, powtarzające się i normalne; takie, jak każdego dnia.
Wyraz codzienny zapisujemy zawsze łącznie. Zgodnie z zasadą języka polskiego, połączenie zaimka oraz innej części mowy, w tym przypadku przymiotnika, zapisujemy oddzielnie. Jednakże codzienny należy do grupy wyrazów, które są zrostami – wyjątkami od reguły, dlatego zapisywany jest łącznie. Innymi przykładami są: cogodzinny czy coroczny.

Przykłady poprawnej pisowni

Codziennie czytam wiadomości na stronie internetowej, bo lubię wiedzieć, co dzieje się na świecie.
Otrzymuję codzienny raport, dzięki czemu mam wgląd w to, co się dzieje, i mogę szybko wydać odpowiednie komendy.
Codzienny trening jazdy na deskorolce poprawia kondycję i przybliża do nauczenia się ciekawych trików.


Niepoprawna pisownia

codzieny

Niepoprawna pisownia